Con số doanh nghiệp giải thể vẫn đáng lo

Con số doanh nghiệp giải thể vẫn đáng lo

Tình trạng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn tiếp diễn là điều đáng lo ngại, nhưng cần phân tích cụ thể nhiều vấn đề đằng sau các con số đó để có đối sách phù hợp. Phóng...

Ngành sách lãi tiền tỉ năm 2013

Ngành sách lãi tiền tỉ năm 2013
NXB Kim Đồng thu 25 tỷ, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật thu 22,7 tỷ, NXB Trẻ thu 10,71 tỷ đồng, NXB Giáo dục Việt Nam thu 8,024 tỷ đồng.
Chat với BizLIVE