Đào vàng vẫn lỗ

Đào vàng vẫn lỗ
Công ty khai thác vàng trong nước lẫn nước ngoài tại Việt Nam đều rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề, trong khi các công ty kinh doanh vàng vẫn lãi lớn.
Chat với BizLIVE