Huawei sắp nhận thêm cú tát từ Mỹ

Huawei sắp nhận thêm cú tát từ Mỹ

Theo đề xuất của dự thảo mới, các công ty nước ngoài có sử dụng thiết bị sản xuất hoặc chip từ Mỹ sẽ bắt buộc phải nhận được giấy phép của chính quyền để bán...
Chat với BizLIVE