Tạp chí và “quyền năng” của sáng tạo

Tạp chí và “quyền năng” của sáng tạo
Ranh giới của các loại hình truyền thông đã vỡ tung ngay từ trước khi mạng xã hội ra đời, và toàn bộ “thế giới” báo chí đã trở thành một cuộc đặt vấn đề về việc định nghĩa lại khái...
Chat với BizLIVE