HTC
HTC đang dần biến mất

HTC đang dần biến mất

Từ một nhà sản xuất smartphone với nhiều sản phẩm đột phá, HTC giờ đây chỉ còn cái bóng của chính mình, thậm chí đang "chờ chết".
Chat với BizLIVE