Mạnh tay với chất cấm

Mạnh tay với chất cấm
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) đề xuất mức xử phạt nặng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản.
Chat với BizLIVE