Vì sao ông Trịnh Xuân Thanh chưa xuất hiện?

Vì sao ông Trịnh Xuân Thanh chưa xuất hiện?

Theo công văn triệu tập của Tỉnh ủy Hậu Giang, hôm nay (13/9) là hạn cuối ông Trịnh Xuân Thanh phải có mặt tại Hậu Giang để giải quyết những vấn đề có liên quan...
Ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?

Ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?

Tỉnh ủy Hậu Giang vừa có công văn triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh để nghe cán bộ này báo cáo những vấn đề về việc xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và...
Chat với BizLIVE