Chưa thể bỏ Sổ hộ khẩu giấy

Chưa thể bỏ Sổ hộ khẩu giấy

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến hết 31/12/2022. Đây là một trong những...

Bỏ ngay sổ hộ khẩu sẽ gặp khó

Bỏ ngay sổ hộ khẩu sẽ gặp khó
Trong khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thành, các ĐBQH lo bỏ ngay sổ hộ khẩu giấy sẽ gặp khó khi rất nhiều giao dịch liên quan quyền công dân...
Chat với BizLIVE