Thu ngân sách qua hải quan giảm mạnh

Thu ngân sách qua hải quan giảm mạnh
Dù có những phục hồi tích cực trong hai tháng gần đây, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu sau 6 tháng đầu năm 2020 vẫn giảm mạnh.
Thu ngân sách qua hải quan giảm mạnh

Thu ngân sách qua hải quan giảm mạnh

Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sau 5 tháng đầu năm đạt 123.484 tỷ đồng, bằng 36,5% dự toán, giảm 17,18% so với cùng kỳ năm 2019.
Chat với BizLIVE