Kỷ luật Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh

Kỷ luật Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh
Tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Hà Tĩnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Ban Bí thư quyết định luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí...
Chat với BizLIVE