Cam sành rụng hàng loạt

 Cam sành rụng hàng loạt
Do thời tiết xấu, 8.300 tấn cam vào mùa thu hoạch của các huyện Bắc Quang, Quang Bình rụng kín vườn và sẽ còn rụng tiếp trong những ngày tới.
Chat với BizLIVE