USD

Giá USD đồng loạt giảm trên các thị trường

Giá USD đồng loạt giảm trên các thị trường
Giá USD trên thị trường liên ngân hàng và thị trường tự do đồng loạt được điều chỉnh giảm từ 5 đến 50 đồng bất chấp đồng bạc xanh trên thị trường thế giới đang có...
Ngân hàng đồng loạt tăng giá USD

Ngân hàng đồng loạt tăng giá USD

Tỷ giá trung tâm quay đầu tăng nhẹ 3 đồng trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Ngân hàng tăng giá USD

Ngân hàng tăng giá USD
Tỷ giá trung tâm có phiên tăng thứ sáu trong bảy phiên gần đây trong khi các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD khá mạnh.
Tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm

Tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh trong phiên sáng nay, bất chấp tỷ giá đang có phiên tăng thứ ba liên tiếp.
Ngân hàng giảm giá USD

Ngân hàng giảm giá USD

Tỷ giá trung tâm có phiên tăng thứ hai liên tiếp trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại lại giảm nhẹ trong phiên sáng nay.
Giá USD đồng loạt tăng trên các thị trường

Giá USD đồng loạt tăng trên các thị trường

Tỷ giá USD/VND đồng loạt được điều chỉnh tăng trên các thị trường sáng nay trong khi đồng bạc xanh trên thị trường thế giới đang có xu hướng ổn định khi giới đầu tư...
Chat với BizLIVE