Xuất khẩu gạo 2020 đi ngược thông lệ

Xuất khẩu gạo 2020 đi ngược thông lệ
Theo thông lệ thị trường gạo sẽ năm được, năm mất. Năm ngoái đã xuất khẩu gạo thành công nên năm nay mọi người nghĩ sẽ gặp khó khăn nhưng thực tế thì xuất khẩu gạo năm...
Chat với BizLIVE