Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA

Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA

Ngày 12/02/2020, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).
Chat với BizLIVE