Tâm thế doanh nghiệp trong “Thời chiến”

Tâm thế doanh nghiệp trong “Thời chiến”
Cộng đồng doanh nghiệp đã xác định chuyển sang "Thời chiến". Nói thẳng, cái thiếu để doanh nghiệp đánh COVID chính là tiền. Nhưng nguồn lực quan trọng hơn là ”năng lượng" tích tụ và lan tỏa từ mỗi...
Chat với BizLIVE