Sau kiểm toán, lỗ Fideco tăng gấp đôi

Sau kiểm toán, lỗ Fideco tăng gấp đôi

Lỗ sau kiểm toán trên BCTC hợp nhất 2016 của CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (Fideco - mã FDC) đã tăng 11,5 tỷ đồng lên tới âm 23,3...
Chat với BizLIVE