ESOP làm sao cho thuyết phục?

ESOP làm sao cho thuyết phục?

Kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động (ESOP) được nhiều doanh nghiệp niêm yết triển khai, với giá ưu đãi. Vấn đề đáng nói là cổ phiếu này đôi khi...
Chat với BizLIVE