Chúa sông Bắc Kỳ, Vua quảng cáo nước Nam

Chúa sông Bắc Kỳ, Vua quảng cáo nước Nam

Đó không thể là ai khác ngoài doanh nhân Bạch Thái Bưởi (1874-1932). Cụ là người của những chữ “đầu tiên” trong kinh doanh, chữ “No1” trong quảng cáo, tiếp thị sản phẩm ở Việt...
Chat với BizLIVE