Ông chủ Digiworld dạy con như thế nào?

Ông chủ Digiworld dạy con như thế nào?

Trong những cái may mắn trên thương trường của ông Đoàn Hồng Việt, có một cái may đến từ người cha nhất mực tin con và trao quyền cho con. Nhưng ông quan niệm ông sẽ giáo dục con theo cách...
Chat với BizLIVE