Ông Tất Thành Cang đã khai gì?

Ông Tất Thành Cang đã khai gì?
Ông Tất Thành Cang đổ lỗi cho cấp dưới đã báo cáo không trung thực, che giấu việc lựa chọn Công ty Nguyễn Kim làm đối tác chiến lược mua cổ phần SADECO.

Truy nã Tổng giám đốc Nguyễn Kim

Truy nã Tổng giám đốc Nguyễn Kim
Ngày 31/12/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại, Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế...
Chat với BizLIVE