Trùm dầu mỏ IS bị tiêu diệt

Trùm dầu mỏ IS bị tiêu diệt

Phiến quân al-Iraqi chịu trách nhiệm giám sát hoạt động buôn lậu dầu để cấp tiền cho thành viên IS bị dân quân người Kurd tiêu diệt tuần trước.
Chat với BizLIVE