Ông Tất Thành Cang đã khai gì?

Ông Tất Thành Cang đã khai gì?
Ông Tất Thành Cang đổ lỗi cho cấp dưới đã báo cáo không trung thực, che giấu việc lựa chọn Công ty Nguyễn Kim làm đối tác chiến lược mua cổ phần SADECO.
Chat với BizLIVE