Đạm Phú Mỹ báo lãi “đậm”

Đạm Phú Mỹ báo lãi “đậm”
Mặc dù doanh thu của Đạm Phú Mỹ chỉ tăng nhẹ trong năm 2020 nhưng lợi nhuận tăng 85% so với 2019 nhờ doanh thu tài chính tăng, lợi nhuận khác tăng.

Ngành sản xuất phân bón “thắng lớn” năm 2020

Ngành sản xuất phân bón “thắng lớn” năm 2020
Năm 2020, các quốc gia đều đặt vấn đề tích trữ lương thực, thực phẩm lên hàng đầu, khiến nông nghiệp phát triển, giá dầu lại giảm, ngành phân bón được hưởng lợi cả đầu vào...
Chat với BizLIVE