CPI
CPI tháng 4/2021 giảm 0,04%

CPI tháng 4/2021 giảm 0,04%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2021 giảm 0,04% so với tháng trước chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm; giá điện, nước sinh hoạt giả.
Chat với BizLIVE