Những chiêu níu kéo thuê bao rời mạng

Những chiêu níu kéo thuê bao rời mạng

Cho nhân viên gọi chăm sóc, gây khó dễ, tung khuyến mại nhưng "thòng" điều kiện cam kết thời gian gắn bó... được các nhà mạng áp dụng để níu kéo thuê bao.
Chat với BizLIVE