Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống

Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống

Theo số liệu tổng hợp, trong số 9 doanh nghiệp lớn trong ngành bán lẻ, có tới 7 doanh nghiệp (tương đương 77%) ghi nhận sự sụt giảm về doanh thu và 6 doanh nghiệp (67%)...
Chat với BizLIVE