VPBank khóa room ngoại 15%

VPBank khóa room ngoại 15%
Theo quy định, tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại Việt Nam không được quá 30%.
Chat với BizLIVE