10 năm lái vốn cho vay bất động sản

10 năm lái vốn cho vay bất động sản
Từ trường hợp Evergrande tại Trung Quốc, nhìn lại 10 năm lái nguồn tín dụng bất động sản tại Việt Nam với những dấu mốc và thay đổi lớn…
Chat với BizLIVE