Bộ Tài chính có hai tân Thứ trưởng

Bộ Tài chính có hai tân Thứ trưởng
Ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước và ông Nguyễn Đức Chi, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa được bổ nhiệm làm Thứ Trưởng Bộ Tài chính.
Chat với BizLIVE