Ông Tất Thành Cang bị khai trừ Đảng

Ông Tất Thành Cang bị khai trừ Đảng
Ban Bí thư xác định ông Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây...
Khởi xướng “Đối thoại 2045” thường niên

Khởi xướng “Đối thoại 2045” thường niên

Thủ tướng nhấn mạnh, “Đối thoại 2045” được khởi xướng nhằm góp phần vun đắp niềm tin, sự chung sức, đồng lòng thông qua đối thoại, lắng nghe để cùng hành động, cùng hiện thực hóa mục tiêu...
Chat với BizLIVE