Tăng lương cho 8 đối tượng từ 1/7?

Tăng lương cho 8 đối tượng từ 1/7?
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7, thêm 6,92%...
Chat với BizLIVE