Ông Tất Thành Cang bị khai trừ Đảng

Ông Tất Thành Cang bị khai trừ Đảng

Ban Bí thư xác định ông Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây...
Chat với BizLIVE