Nợ xấu đang cởi mở hơn

Nợ xấu đang cởi mở hơn

Chỉ còn 4 tháng nữa để hệ thống ngân hàng Việt Nam chốt việc thực hiện một yêu cầu/mục tiêu lớn.
Chat với BizLIVE