Nợ xấu đang cởi mở hơn

Nợ xấu đang cởi mở hơn

Chỉ còn 4 tháng nữa để hệ thống ngân hàng Việt Nam chốt việc thực hiện một yêu cầu/mục tiêu lớn.

NCB tiếp tục phát triển ổn định

NCB tiếp tục phát triển ổn định
Lợi nhuận trước thuế và sau thuế quý I của NCB đều tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019 do các nguồn thu nhập/lãi thuần tiếp tục tăng trưởng ổn định.
Chat với BizLIVE