ACB
ACB chốt ngày trả cổ tức 25%

ACB chốt ngày trả cổ tức 25%

Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng thêm hơn 5.400 tỷ đồng, lên mức 27.019 tỷ đồng.
Chat với BizLIVE