BizLIVE - Dựa trên danh sách 100 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes, tuổi trung bình để đạt tới triệu phú là 37, tới tỷ phú là 51 tuổi. Do đó, khoảng thời gian trung bình để từ một triệu phú thành tỷ phú khoảng 14 năm.

KIỀU CHÂU