BizLIVE - Kết quả khảo sát khả năng chi trả nhà ở toàn cầu hàng năm lần thứ 15 của Demographia mới đây đã tiết lộ những thành phố có chi phí đắt đỏ nhất thế giới năm 2019.
10 thành phố có chi phí đắt đỏ nhất thế giới năm 2019
Hồng Kông, Trung Quốc là thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Nghiên cứu của Demographia đã phân tích 309 thị trường nhà ở (trong đó có 91 thị trường lớn với dân số hơn một triệu người) ở tám quốc gia/vùng lãnh thổ - Úc, Canada, Hồng Kông, Ireland, New Zealand, Singapore, Anh và Mỹ.

Để tạo ra bảng xếp hạng này, nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ quý III/2018 bằng cách lấy giá nhà trung bình chia cho trung bình thu nhập của các hộ gia đình.

Kết quả cho thấy "hầu hết các thị trường đắt đỏ nhất" tập trung ở Mỹ, Úc, New Zealand và Trung Quốc.

Dưới đây là 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sống vào năm 2019:

10. San Francisco, California, Mỹ - 8,8

 Ảnh: Pius Lee/Shutterstock
9. Auckland, New Zealand - 9,0
 Ảnh: Secret Escapesn
8. Tauranga - Western Bay of Plenty, New Zealand - 9,1
 Ảnh: travellight/Shutterstock
7. Los Angeles, California, Mỹ - 9,2
 Ảnh: Sean Pavone/Shutterstock
6. San Jose, California, Mỹ - 9,4
 Ảnh: Sundry Photography/Shutterstock
5. Santa Cruz, California, Mỹ - 9,6
 Ảnh: Dale Cruse/Flickr.
4. Melbourne, Úc - 9,7
 Ảnh: kitsada wetchasart/Shutterstock
3. Sydney, Úc - 11,7
 Ảnh: Simon Rae/Unsplash
2. Vancouver, Canada - 12,6
 Ảnh: Viktor Birkus/Shutterstock
1. Hồng Kông, Trung Quốc - 20,9
 Ảnh: Getty Images.

KIỀU CHÂU