Đại gia ô tô Việt gặp hạn

Đại gia ô tô Việt gặp hạn

Có những thời kỳ gặp vận kiếm hàng ngàn tỷ đồng nhưng tuần qua, đại gia Việt đã gặp hạn hao tiền tốn của.
Chat với BizLIVE