Đằng sau việc Vinalines bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Đằng sau việc Vinalines bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Ông Nguyễn Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải (HĐTV- Vinalines) vừa đề bạt, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, thậm chí cả người không có quy hoạch vào chức vụ chủ chốt trước...
Nguy cơ thâm hụt quỹ lương hưu

Nguy cơ thâm hụt quỹ lương hưu

Phải có những giải pháp cải cách mạnh mẽ để giải quyết nguy cơ thâm hụt quỹ lương hưu có thể xảy ra trong vòng vài năm tới.
Chat với BizLIVE