Len chân vào chuỗi giá trị toàn cầu

Len chân vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chưa nhiều, nhưng từng bước, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang nỗ lực để có thể len chân vào chuỗi giá trị toàn cầu, mang lại giá trị cao hơn cho kinh tế Việt Nam...

Cuộc chiến trong ngành nhựa

Cuộc chiến trong ngành nhựa
Sức ép M&A dữ dội từ các đối thủ nước ngoài buộc các doanh nghiệp nhựa trong nước phải tìm thế phá vây.
Chat với BizLIVE