Dệt may và cuộc chiến “ao nhà”

Dệt may và cuộc chiến “ao nhà”

Sau thời gian “bôn ba”, các nhà XK dệt may Việt nhận ra rằng lâu nay để quên thị trường nội địa tiềm năng và đã trở về tập trung đầu tư.
Chat với BizLIVE