Hàng loạt ngân hàng thay “ngựa chiến”

Hàng loạt ngân hàng thay “ngựa chiến”

Từ ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV… đến những ngân hàng nhỏ đều có sự biến động trong cơ cấu ban lãnh đạo. Bên cạnh nhiều nguyên nhân khác thì tái cấu trúc ngành ngân hàng, trong đó có...
Chat với BizLIVE