Sửa Luật Quốc tịch là cần thiết, cấp bách

Sửa Luật Quốc tịch là cần thiết, cấp bách

Sau 5 năm thực hiện quy định của Luật Quốc tịch năm 2008, mới chỉ có hơn 6.000 trong số khoảng 4,5 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký quốc tịch Việt Nam. Nếu không...
Chat với BizLIVE