Doanh nghiệp vẫn băn khoăn về con dấu

Doanh nghiệp vẫn băn khoăn về con dấu

Ngày 1/7, luật Doanh nghiệp 2014 sẽ có hiệu lực, trong đó có các quy định mới về con dấu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn băn khoăn chưa biết sẽ...
Chat với BizLIVE