Ngân hàng răm rắp thay “ghế nóng”

Ngân hàng răm rắp thay “ghế nóng”

Mùa đại hội cổ đông ngân hàng đã kết thúc. Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định mới của pháp luật áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, đến thời điểm này, đã rõ ràng...
Chat với BizLIVE