Bảo vệ bên mua, chớ làm khó bên bán

Bảo vệ bên mua, chớ làm khó bên bán

Một trong những nét mới của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản là quy định ngân hàng thực hiện việc bảo lãnh cho chủ đầu tư khi huy động vốn.
Chat với BizLIVE