PV GAS thay một loạt lãnh đạo cao cấp

PV GAS thay một loạt lãnh đạo cao cấp

Ngày 22/1, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS - mã GAS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để bầu, miễn nhiệm kiểm soát viên và chấp thuận...
Chat với BizLIVE