BizLIVE - Việc SeABank triển khai chào bán hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Hội đồng Quản trị Ngân hàng thông qua với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 12,2633%. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin mới từ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank (mã SSB) cho biết, ngân hàng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng 181,3 triệu cổ phiếu. Với mức giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, ngân hàng dự kiến thu về 2.720 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu SSB là 18/1/2022.

Kế hoạch chào bán hơn 181,3 triệu cổ phiếu ra công chúng nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của SeABank đã được Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng thông qua, với mục tiêu tăng vốn lên 16.598 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2021, SeABank đã hoàn thành 2 đợt tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), đưa vốn điều lệ của ngân hàng lên 14.785 tỷ đồng. Lãnh đạo SeABank cho biết, việc tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng tăng năng lực tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện đẩy mạnh kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng.

Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.530 tỷ đồng, tăng 123,7% so với cùng kỳ và vượt xa kế hoạch kinh doanh của cả năm (2.414 tỷ đồng).  

Đến cuối tháng 9/2021, SeABank đạt tổng tài sản hơn 197.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng 9 tháng tăng 3,18% đạt hơn 111.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,23% trên tổng dư nợ, tương đương mức cuối năm 2020.   

Trần Thúy