BizLIVE - Dự án gồm 8.182m2 đất ở chung cư nhà ở xã hội, 5.177m2 đất ở liên kế thương mại, 1.042m2 đất ở tái định cư và 287m2 đất dịch vụ văn phòng.
Xây khu nhà ở xã hội rộng 2,86 ha ở Quy Nhơn
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà ở xã hội Bông Hồng, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn.
Theo phê duyệt, khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn. Dự án có phía Bắc và Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp đường hiện trạng; phía Tây giáp hẻm đường La Văn Tiến. 
Diện tích quy hoạch 28.602,4 m2(2,86ha). Dự án gồm 8.182m2 đất ở chung cư nhà ở xã hội, 5.177m2 đất ở liên kế thương mại, 1.042m2 đất ở tái định cư và 287m2 đất dịch vụ văn phòng.
Việc lập quy hoạch nhằm xây dựng khu chung cư nhà ở xã hội nhằm cụ thể kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và đồ án quy hoạch phân khu 12 phường nội thành đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 06/5/2020, giải quyết nhu cầu nhà ở và thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị. 
Xác định cụ thể diện tích đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội; diện tích nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội  và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư; Bố trí quỹ đất tái định cư, đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ (văn phòng) và phần chuyển giao cho nhà nước.
Đồng thời, làm cơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư. 
Để xây dựng dự án, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Công ty TNHH Bất động sản Bông Hồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc  giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên  và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, UBND TP. Quy Nhơn để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định.
Thực hiện đầy đủ các thủ  tục về đất đai, nghĩa vụ tài chính, các thủ tục khác có liên quan và tổ chức triển khai các bước tiếp theo để đầu tư dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt. Mọi nội dung thay đổi so với quy hoạch đã được phê duyệt phải trình Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định. 
Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, chủ đầu tư thực hiện đầu tư  xây dựng hoàn thiện, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý đảm bảo đồng bộ với hệ thống hạ tầng các khu vực xung quanh. Chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật không được tính vào giá nhà ở xã hội. 
Sở Xây dựng rà soát, xác định cụ thể phần diện tích thực hiện dự án nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê  mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước. 

VÂN PHONG