BizLIVE - Theo phê duyệt, diện tích lập quy hoạch khoảng 744,27 ha thuộc địa bàn 3 phường: Quảng  Châu, Quảng Thọ và Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn. 
Thanh Hóa quy hoạch khu vực 744ha ở Sầm Sơn để xây trung tâm thương mại và các khu đô thị
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu H Khu trung tâm thương mại và các đô thị mới thành phố Sầm Sơn.
Theo phê duyệt, diện tích lập quy hoạch khoảng 744,27 ha thuộc địa bàn 3 phường: Quảng  Châu, Quảng Thọ và Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn.
Dự án có phía Bắc giáp đại lộ Nam sông Mã, phân khu E; phía Nam giáp phân khu F, dự án của Tập đoàn Mặt Trời; phía Đông giáp dự án của Tập đoàn Mặt Trời; phía Tây giáp xã Quảng Tâm, Quảng Cát, huyện Quảng Xương. 
Về tính chất, đây là trung tâm hành chính - chính trị mới của thành phố Sầm Sơn, trung tâm tài chính, thương mại; các khu đô thị mới và  khu nhà ở đô thị cải tạo chỉnh trang. 
Để thực hiện quyết định trên, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức công bố rộng rãi nội dung quy hoạch phân khu được duyệt trong thời gian 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt theo quy định. 
Tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu đồ án quy hoạch cho địa phương, làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.
UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức đưa mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa (cắm mốc, định vị tim tuyến, lộ giới các trục giao thông chính, các khu vực bảo vệ…). Tổ chức, chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ quỹ đất quy hoạch xây dựng đô thị, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch. 
Đồng thời, lập chương trình, dự án ưu tiên đầu tư hàng năm và dài hạn, xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng và cải tạo đô thị trên cơ sở huy động mọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nguồn khai thác từ quỹ đất bằng các cơ chế chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

VÂN PHONG