BizLIVE - Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch Khu đô thị nằm trên địa giới hành chính của phường Hải Bình và một phần phường Tĩnh Hải và phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn.
Thanh Hóa lập quy hoạch Khu đô thị rộng 483ha ở Nghi Sơn
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 3 (nay là quy hoạch Khu đô thị DT-12),  Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Theo phê duyệt, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa giới hành chính của phường Hải Bình và một phần phường Tĩnh Hải và phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn. Phía Bắc giáp sông Bạng; phía Nam giáp đất phân khu công nghiệp CN-06 và CN-06A; phía Đông giáp biển Đông và đất phân khu công nghiệp CN-06A;  phía Tây giáp sông Bạng.  
Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị số 3 có diện tích 483ha. Quy mô khảo sát lập địa hình phục vụ lập quy hoạch khoảng 530ha. 
Quy mô khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch được xác định, thành lập trên cơ sở cập nhật các dự án, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt (Khu tái  định cư xã Hải Hà tại phường Xuân Lâm, Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, cụm  công nghiệp cảng cá, các khu dân cư mới, tái định cư…), bản đồ địa hình đã  được đo vẽ (theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được duyệt tại Quyết định số  1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2010), rà soát đo vẽ bổ sung nội dung cần thiết để  thành lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch phân khu. 
Về tính chất, đây là khu đô thị thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn với các chức năng chủ yếu: dịch vụ thương mại; công nghiệp chế biến thủy hải sản, hậu cần nghề cá gắn với cảng cá và du lịch; các đơn vị ở đô thị bao gồm các khu ở hiện trạng, khu tái định cư, các khu nhà ở xã hội phục vụ cán bộ, công nhân  các khu công nghiệp và các khu ở mới với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ  thuật theo tiêu chuẩn đô thị loại I.  

VÂN PHONG